ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด 18/07/2565
Off Season

Off Season

  •  21 เมษายน 2564

ฟาร์มเรามีมะยงชิดขายตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ นอกจากนี้เรายังทำมะยงชิดอบแห้งและแยมจำหน่ายอีกด้วย เรากำลังขยายฟาร์มโดยเพิ่มพืชและต้นไม้ใหม่ในแต่ละปี ฝากติดตามกันด้วยนะคะ

We have fresh mayonchit available from about mid March to late April depending on the weather.  We make dried mayongchit and mayonchit confiture after the harvest and is available for sale as well.  We are expanding the farm and adding new plants and trees every year.